แดนแห่งความสามัคคี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีน้ำใจ ตำบลใหญ่ 17 หมู่ พระยอดธงคู่สำนักงาน เจดีย์สถานเขาน้อย เมืองเรียบร้อยน่าอยู่ คนเชิดชูคุณธรรม
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี


เข้าสู่ระบบ
  ชื่อผู้ใช้งาน :
  รหัสผ่าน :

 

 

 

 

 

 

 

   

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นาวาตรีหญิงสมศิริ บำรุงชีพ
(นักบริหารงานสาธารณสุข 6)
หัวหน้ากองสาธารณสุขฯ


นายวรเชษฐ์ วัฒนวงษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

พนักงานประจำรถขยะ

นายสามารถ นาขวัญ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถขยะ)