แดนแห่งความสามัคคี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีน้ำใจ ตำบลใหญ่ 17 หมู่ พระยอดธงคู่สำนักงาน เจดีย์สถานเขาน้อย เมืองเรียบร้อยน่าอยู่ คนเชิดชูคุณธรรม
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี


เข้าสู่ระบบ
  ชื่อผู้ใช้งาน :
  รหัสผ่าน :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำขวัญของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง

“แดนแห่งความสามัคคี  เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า  ชาวประชามีน้ำใจ  ตำบลใหญ่  17  หมู่ 

พระยอดธงคู่สำนักงาน  เจดีย์สถานเขาน้อย  เมืองเรียบร้อยน่าอยู่  คนเชิดชูคุณธรรม”