แดนแห่งความสามัคคี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีน้ำใจ ตำบลใหญ่ 17 หมู่ พระยอดธงคู่สำนักงาน เจดีย์สถานเขาน้อย เมืองเรียบร้อยน่าอยู่ คนเชิดชูคุณธรรม
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี
โครงสร้างองค์กร
เกี่ยวกับเทศบาล

ส่วนราชการใน เทศบาลตำบลสองพี่น้อง

link หน่วยงานต่างๆ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 


เข้าสู่ระบบ
  ชื่อผู้ใช้งาน :
  รหัสผ่าน :

 

 

 

 

 

 

 

ประกวดราคา
     - ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย หมูที่ 11 หนองเสม็ด
     23/11/2561 ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย หมูที่ 11 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
     - ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต สายสุขุมวิท-บ้านแถว หมู่ที่3
     17/4/2561 ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต สายสุขุมวิท-บ้านแถว หมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
     - โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต สายสุขุมวิท-บ้านแถว หมู่ที่3
     27/3/2561 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต สายสุขุมวิท-บ้านแถว หมู่ที่3 เป็นช่วง จำนวน 6 ช่วง
     - โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
     15/3/2560
โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังเวียน-ชำมะปริง หมู่ที่ 6,11,13 ตำบลสองพี่น้อง โดยเสริมผิว แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นช่วง ๆ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 2,854.00 เมตร ห
     - (e-Auction)โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ (รถตัดหญ้าไหล่ทาง)
     23/1/2557 โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ (รถตัดหญ้าไหล่ทาง) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๙ แรงม้า พร้อมใบมีดดันดินหน้า ติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ คัน

สอบราคา
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายวังด้วน หมู่ที่ 10 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลสองพี่น้อง
     13/5/2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายวังด้วน หมู่ที่ 10 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 141 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 705 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายคลองเกียรติ ซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลสองพี่น้อง
     8/5/2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายคลองเกียรติ ซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 425 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบ
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายตลิ่งทอง-คลองแจ่ม ซอย 1 หมู่ที่ 16 ตำบลสองพี่น้อง
     7/2/2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
สายตลิ่งทอง-คลองแจ่ม ซอย 1 หมู่ที่ 16 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 432 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายโขดมาด-ชำมะปริง หมู่ที่ 13 ตำบลสองพี่น้อง
     7/2/2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
สายโขดมาด-ชำมะปริง หมู่ที่ 13 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 159.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 797.50 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โ
     - โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย หมูที่ 11 หนองเสม็ด ตำบลสองพี่น้อง
     23/11/2561 โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดำเนินการจัดการฝังกลบสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยหรืออื่นๆตามความจำเป็น ณ บริเวณฝังกลบขยะมูลฝอย หมู่ที่ 11 ตำบลสองพี่น้อง
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสามผาน-รางใน หมู่ที่ 5 ตำบลสองพี่น้อง
     3/10/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสามผาน-รางใน หมู่ที่ 5 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 178.5 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 714 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้า
     - โครงการปรับปรุงถนนสายหนองหงส์-ห้วงคล้า หมู่ที่ 9 ตำบลสองพี่น้อง
     6/8/2561 โครงการปรับปรุงถนนสายหนองหงส์-ห้วงคล้า หมู่ที่ 9 ตำบลสองพี่น้อง โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 87 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 435 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงก
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตถนนสายสุขุมวิท-เขาดินแดง ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลสองพี่น้อง
     24/7/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสุขุมวิท-เขาดินแดง ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายชำปลาไหล ซอย 3 หมูที่ 12 ตำบลสองพี่น้อง
     24/7/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายชำปลาไหล ซอย 3 หมู่ที่ 12 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 4.5 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 405 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบ
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายแพร่งขาหยั่ง ซอย 2 เชื่อมแพร่งขาหยั่ง ซอย 4 หมู่ที่ 2 ตำบลสองพี่น้อง
     18/7/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายแพร่งขาหยั่ง ซอย 2 เชื่อมแพร่งขาหยั่ง ซอย 4 หมู่ที่ 2 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัม

สรุปผลการสอบราคา

กิจการสภา
     - ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่่น้อง
     10/4/2562 กำหนดสมัยประชุมสภาสมัญประจำปี พ.ศ.2562 ระยะเวลาวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจำปีของแต่ละสมัย ระยะเวลาวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
     - ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่่น้อง
     10/4/2562 รายงานการประชุมที่สภาเทศบาลตำบลมีมติรับรองแล้ว
     - ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่่น้อง
     20/3/2562 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562
     - ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่่น้อง
     20/9/2561 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561
     - ประกาศสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
     20/7/2560 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบข้อ ๑๑ (๒) ,๒๐ ,๒๑ ,๒๒ ,๒๓ และ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวง
     - ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
     20/4/2560 ขอเชิญผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
     - ประกาศสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
     23/2/2560 เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาเทศบาลตำบลมีมติรับรองแล้ว
     - ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่่น้อง
     23/2/2560 เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕60 ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก
ประจำปี พ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสองพี่น้อง

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 8/5/2562
หัวข้อข่าว ::  ประชาสัมพันธ์ต้านโกง
เอกสารประกอบการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ต้านโกง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 8/5/2562
หัวข้อข่าว ::  ประชาสัมพันธ์
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ฉบับ

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 7/5/2562
หัวข้อข่าว ::  การประเมิน ITA 2562 ของผู้มารับบริการหรือมีส่วนได้เสียกับเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2562

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 7/5/2562
หัวข้อข่าว ::  การประเมิน ITA 2562
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 19/4/2562
หัวข้อข่าว ::  รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุเจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุเจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 18/4/2562
หัวข้อข่าว ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่่น้อง
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 10/4/2562
หัวข้อข่าว ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่่น้อง
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ.2563

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 10/4/2562
หัวข้อข่าว ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่่น้อง
รายงานการประชุมที่สภาเทศบาลตำบลสองพี่น้องมีมติรับรองแล้ว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 10/4/2562
หัวข้อข่าว ::  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง จัดทำขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง ทั้งนี้การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ โปร่งใสและยุติธ

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 10/4/2562
หัวข้อข่าว ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จัดทำประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานเทศบาลถือปฏิบัติ และเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบช่องทางและการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลสองพี่น้อง

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 6/5/2562
หัวข้อกิจกรรม ::  พิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
นายกเทศมนตรีตำบลสองพี่น้อง คณะผู้บริการ ประธานสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง สมาชิกสภา คณะข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลสองพี่น้อง ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 10/4/2562
หัวข้อกิจกรรม ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่่น้อง
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 27/11/2561
หัวข้อกิจกรรม ::  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง โดยมีการแต่งตั้งภาคประชาชน และภาคราชการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 8/3/2562
หัวข้อกิจกรรม ::  การจัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
การจัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 10/4/2562
หัวข้อกิจกรรม ::  ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลสองพี่น้อง ร่วมประกาศเจตนรมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 10/4/2562
หัวข้อกิจกรรม ::  สัตยาบัน เพื่อร่วมสร้าง "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด"
ประธานสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ให้สัตยาบัน เพื่อร่วมกันสร้าง "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด" ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ 10 เมษายน 2562

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: กองการศึกษา
วันที่
:: 1/1/2513
หัวข้อกิจกรรม ::  สองพี่น้อง Bike คลายหนาว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 7/12/2561
หัวข้อกิจกรรม ::  วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
นายมานะ วิเวโก นายกเทศมนตรีตำบลสองพี่น้องนำคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลและกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสองพี่น้อง ประกาศสัตยาบันร่วมต่อต้านคอรัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ โรงเรียนท่าใ

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 25/7/2561
หัวข้อกิจกรรม ::  โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสองพี่น้อง จัดดำเนินการฝึกอบรมโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลสองพี่น้อง ขึ้นในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึก

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: กองการศึกษา
วันที่
:: 23/7/2561
หัวข้อกิจกรรม ::  โครงการจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม