แดนแห่งความสามัคคี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีน้ำใจ ตำบลใหญ่ 17 หมู่ พระยอดธงคู่สำนักงาน เจดีย์สถานเขาน้อย เมืองเรียบร้อยน่าอยู่ คนเชิดชูคุณธรรม
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี
โครงสร้างองค์กร
เกี่ยวกับเทศบาล

ส่วนราชการใน เทศบาลตำบลสองพี่น้อง

link หน่วยงานต่างๆ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 


เข้าสู่ระบบ
  ชื่อผู้ใช้งาน :
  รหัสผ่าน :

 

 

 

 

 

 

 

ประกวดราคา
     - ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้องเรื่องการประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสิ้ว-ห้วยโป๊ะ หมู่ที่ 1 ตำบลสองพี่น้อง
     12/9/2562
     - ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ ประมาณ 2562
     5/9/2562 โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสิ้ว-ห้วยโป๊ะ หมู่ที่ 1 ตำบลสองพี่น้อง
     - ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างด้วยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสุขุมวิท-สามผาน 2 หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลสองพี่น้อง
     4/9/2562
     - ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้องเรื่องการประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสุขุมวิท-สามผาน 2 หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลสองพี่น้อง
     21/8/2562
     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ค. 2562 (สขร.1)
     31/5/2562
     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย. 2562 (สขร.1)
     30/4/2562
     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค. 2562 (สขร.1)
     31/3/2562
     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ. 2562 (สขร.1)
     28/2/2562
     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค. 2562 (สขร.1)
     31/1/2562
     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ.ค. 2561 (สขร.1)
     31/12/2561

สอบราคา
     - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมประชาคมอำเภอท่าใหม่ (ด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสองพี่น้อง) หมู่ที่ 3 ตำบลสองพี่น้อง โดยการปูพื้นกระเบื้อง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 868.40 ตารางเมตร และทาสีอาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 169.76 ตารางเมตร และรายละเอียดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
     23/9/2562 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมประชาคมอำเภอท่าใหม่ (ด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสองพี่น้อง) หมู่ที่ 3 ตำบลสองพี่น้อง โดยการปูพื้นกระเบื้อง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 868.40 ตารางเมตร และทาสีอาคาร พื้นที่ไม
     - โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ บริเวณสายห้วงปลากั้ง-เขาน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลสองพี่น้อง จำนวน 15 ท่อน พร้อมเทปูนดาดหน้าท่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
     9/9/2562 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ บริเวณสายห้วงปลากั้ง-เขาน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลสองพี่น้อง จำนวน 15 ท่อน พร้อมเทปูนดาดหน้าท่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายหนองหงส์-ห้วงคล้า หมู่ที่ 9 (ระยะที่ 1) ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 141 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 705 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
     3/9/2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายหนองหงส์-ห้วงคล้า หมู่ที่ 9 (ระยะที่ 1) ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 141 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 705 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัม
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายสุขุมวิท-วัดเขาน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 141 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 705 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
     3/9/2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายสุขุมวิท-วัดเขาน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 141 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 705 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครง
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายฮิลแอนด์โฮม หมู่ที่ 2 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 425 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
     2/9/2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายฮิลแอนด์โฮม หมู่ที่ 2 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 425 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายแพร่งขาหยั่งพัฒนา ซอย 8 หมู่ที่ 17 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 425 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
     30/8/2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายแพร่งขาหยั่งพัฒนา ซอย 8 หมู่ที่ 17 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 425 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โคร
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายสุขุมวิท-เขาดินแดง (ช่วงปลายสาย) หมู่ที่ 1 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 109 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 436 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
     30/8/2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายสุขุมวิท-เขาดินแดง (ช่วงปลายสาย) หมู่ที่ 1 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 109 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 436 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสั
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายไทรนอง ซอย 2 หมู่ที่ 15 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 425 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
     21/8/2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายไทรนอง ซอย 2 หมู่ที่ 15 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 425 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบ
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายแพร่งขาหยั่งพัฒนา ซอย 10 หมู่ที่ 17 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 4.5 เมตร ยาว 116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 522 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
     16/8/2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายแพร่งขาหยั่งพัฒนา ซอย 10 หมู่ที่ 17 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 4.5 เมตร ยาว 116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 522 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองสนม ซอย 3 เชื่อมต่อแพร่งขาหยั่ง ซอย 4 หมู่ที่ 2 ตำบลสองพี่น้อง
     11/7/2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองสนม ซอย 3 เชื่อมต่อแพร่งขาหยั่ง ซอย 4 หมู่ที่ 2 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 425 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสั

สรุปผลการสอบราคา

กิจการสภา
     - ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
     20/11/2562 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้องสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562
     - ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
     25/9/2562 เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาตำบลมีมติรับรองแล้ว

     - ประกาศอำเภอท่าใหม่
     20/9/2562 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
     - ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
     30/8/2562 เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาเทศบาลตำบลมีมติรับรองแล้ว
     - ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
     16/8/2562 เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาเทศบาลตำบลมีมติรับรองแล้ว
     - ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
     22/7/2562 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่นอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562
     - ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่่น้อง
     24/6/2562 เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาเทศบาลตำบลมีมติรับรองแล้ว
     - ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่่น้อง
     21/5/2562 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
     - ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่่น้อง
     10/4/2562 กำหนดสมัยประชุมสภาสมัญประจำปี พ.ศ.2562 ระยะเวลาวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจำปีของแต่ละสมัย ระยะเวลาวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
     - ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่่น้อง
     10/4/2562 รายงานการประชุมที่สภาเทศบาลตำบลมีมติรับรองแล้ว

 

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสองพี่น้อง

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 17/2/2563
หัวข้อข่าว ::  เรื่อง มาตราการการใช้น้ำอย่างประหยัด
ขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสองพี่น้อง ปฏิบัติตามมาตรการการใช้น้ำอย่างประหยัด

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 20/1/2563
หัวข้อข่าว ::  ประกาศ การป้องกันการเกิดอัคคีภัยในช่วงอากาศหน้าแล้ง
ขอประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเจ้าของอาคารบ้านเรือน ร้านค้า และสถานประกอบการต่างๆ โปรดได้ใช้ความระมัดระวังในเรื่องอัคคีภัย

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 27/1/2563
หัวข้อข่าว ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสองพี่น้อง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 22/1/2563
หัวข้อข่าว ::  กกต.เชิญชวนสมัคร "กกต.ท้องถิ่น"
กกต.เชิญชวนสมัคร "กกต.ท้องถิ่น" 3-7 ก.พ.63

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 22/1/2563
หัวข้อข่าว ::  กกต.เชิญชวนสมัคร "กกต.ท้องถิ่น"
กกต.เชิญชวนสมัคร "กกต.ท้องถิ่น" 3-7 ก.พ.63

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 13/1/2563
หัวข้อข่าว ::  ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยแล้ง 2562/2563 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
อำเภอท่าใหม่ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยแล้ง 2562/2563 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสองพี่น้องทราบโดยทั่วกัน

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 9/1/2563
หัวข้อข่าว ::  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จังหวัดจันทบุรีมอบเกียรติบัตรแก่เทศบาลตำบลสองพี่น้องที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 27/12/2562
หัวข้อข่าว ::  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปฏิบัติงานร่วมมือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563
การปฏิบัติงานร่วมมือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 (ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563)

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 16/12/2562
หัวข้อข่าว ::  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมทำบุญต้อนรับปีใหม่ 2563 และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ตำบลสองพี่น้องต้านยาเสพติด
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรประชาชน หน่วยงานและองค์กรเอกชนในพื้นที่ พร้อมทั้งประชาชนตำบลสองพี่น้อง และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: กองคลัง
วันที่
:: 26/11/2562
หัวข้อข่าว ::  ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลสองพี่น้อง

ฝ่าย :: กองการศึกษา
วันที่
:: 13/8/2562
หัวข้อกิจกรรม ::  กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: กองการศึกษา
วันที่
:: 24/7/2562
หัวข้อกิจกรรม ::  แข่งขันกีฬา "มหกรรมกีฬาเยาวชน" ประชาชน อำเภอท่าใหม่ ประจำปี 2562
แข่งขันกีฬา "มหกรรมกีฬาเยาวชน" ประชาชน อำเภอท่าใหม่ ประจำปี 2562

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: กองคลัง
วันที่
:: 31/10/2561
หัวข้อกิจกรรม ::  สรูปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค. 2561 (สขร.1)

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 24/6/2562
หัวข้อกิจกรรม ::  การประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 12/6/2562
หัวข้อกิจกรรม ::  การประชุม คกก.พัฒนาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จะดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 12/6/2562
หัวข้อกิจกรรม ::  การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จะดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 6/5/2562
หัวข้อกิจกรรม ::  พิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
นายกเทศมนตรีตำบลสองพี่น้อง คณะผู้บริการ ประธานสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง สมาชิกสภา คณะข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลสองพี่น้อง ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 10/4/2562
หัวข้อกิจกรรม ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่่น้อง
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 27/11/2561
หัวข้อกิจกรรม ::  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง โดยมีการแต่งตั้งภาคประชาชน และภาคราชการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 8/3/2562
หัวข้อกิจกรรม ::  การจัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
การจัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม