แดนแห่งความสามัคคี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีน้ำใจ ตำบลใหญ่ 17 หมู่ พระยอดธงคู่สำนักงาน เจดีย์สถานเขาน้อย เมืองเรียบร้อยน่าอยู่ คนเชิดชูคุณธรรม
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี
โครงสร้างองค์กร
เกี่ยวกับเทศบาล

ส่วนราชการใน เทศบาลตำบลสองพี่น้อง

link หน่วยงานต่างๆ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 


เข้าสู่ระบบ
  ชื่อผู้ใช้งาน :
  รหัสผ่าน :

 

 

 

 

 

 

 

ประกวดราคา
     - ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย หมูที่ 11 หนองเสม็ด
     23/11/2561 ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย หมูที่ 11 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
     - ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต สายสุขุมวิท-บ้านแถว หมู่ที่3
     17/4/2561 ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต สายสุขุมวิท-บ้านแถว หมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
     - โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต สายสุขุมวิท-บ้านแถว หมู่ที่3
     27/3/2561 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต สายสุขุมวิท-บ้านแถว หมู่ที่3 เป็นช่วง จำนวน 6 ช่วง
     - โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
     15/3/2560
โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังเวียน-ชำมะปริง หมู่ที่ 6,11,13 ตำบลสองพี่น้อง โดยเสริมผิว แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นช่วง ๆ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 2,854.00 เมตร ห
     - (e-Auction)โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ (รถตัดหญ้าไหล่ทาง)
     23/1/2557 โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ (รถตัดหญ้าไหล่ทาง) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๙ แรงม้า พร้อมใบมีดดันดินหน้า ติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ คัน

สอบราคา
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายแพร่งขาหยั่งพัฒนา ซอย 11 หมู่ที่ 17 ตำบลสองพี่น้อง
     27/5/2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายแพร่งขาหยั่งพัฒนา ซอย 11 หมู่ที่ 17 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายไทรนอง ซอย 1 หมู่ที่ 15 ตำบลสองพี่น้อง
     27/5/2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายไทรนอง ซอย 1 หมู่ที่ 15 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 425 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบแ
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสระกระชาย หมู่ที่ 12 ตำบลสองพี่น้อง
     24/5/2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสระกระชาย หมู่ที่ 12 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 109 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 436 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนข
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองหงส์ ซอย 2 หมู่ที่ 14 ตำบลสองพี่น้อง
     24/5/2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองหงส์ ซอย 2 หมู่ที่ 14 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 97 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 388 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบ
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายวังเวียน-หัวหนอง หมู่ที่ 13 ตำบลสองพี่น้อง
     21/5/2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายวังเวียน-หัวหนอง หมู่ที่ 13 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 97 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 388 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบ
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายห้วงปลากั้ง-เขาน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลสองพี่น้อง
     21/5/2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี9 สายห้วงปลากั้ง-เขาน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 181 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 724 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายวังด้วน หมู่ที่ 10 เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลสองพี่น้อง
     13/5/2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
สายวังด้วน หมู่ที่ 10 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 141 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 705 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสั
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายคลองเกียรติ ซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลสองพี่น้อง
     8/5/2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
สายคลองเกียรติ ซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 425 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
     - โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (ซุ้มขนาดเล็ก)
     1/5/2562 โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (ซุ้มขนาดเล็ก)ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายตลิ่งทอง-คลองแจ่ม ซอย 1 หมู่ที่ 16 ตำบลสองพี่น้อง
     7/2/2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
สายตลิ่งทอง-คลองแจ่ม ซอย 1 หมู่ที่ 16 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 432 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

สรุปผลการสอบราคา

กิจการสภา
     - ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่่น้อง
     10/4/2562 กำหนดสมัยประชุมสภาสมัญประจำปี พ.ศ.2562 ระยะเวลาวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจำปีของแต่ละสมัย ระยะเวลาวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
     - ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่่น้อง
     10/4/2562 รายงานการประชุมที่สภาเทศบาลตำบลมีมติรับรองแล้ว
     - ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่่น้อง
     20/3/2562 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562
     - ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่่น้อง
     20/9/2561 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561
     - ประกาศสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
     20/7/2560 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบข้อ ๑๑ (๒) ,๒๐ ,๒๑ ,๒๒ ,๒๓ และ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวง
     - ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
     20/4/2560 ขอเชิญผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
     - ประกาศสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
     23/2/2560 เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาเทศบาลตำบลมีมติรับรองแล้ว
     - ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่่น้อง
     23/2/2560 เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕60 ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก
ประจำปี พ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสองพี่น้อง

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 5/3/2562
หัวข้อข่าว ::  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓(ฉบับปรับปรุง)

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 10/1/2562
หัวข้อข่าว ::  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ค่านิยมหลัก 12 ประการ

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: กองการศึกษา
วันที่
:: 3/6/2562
หัวข้อข่าว ::  กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พุทธศักราช 2562
ทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 10/6/2562
หัวข้อข่าว ::  Facebook เทศบาลตำบลสองพี่น้อง
ช่องทางในการติดต่อประสานงาน/ร้องเรียน ร้องทุกข์ และอื่นๆ ทางระบบ Facebook

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 3/6/2562
หัวข้อข่าว ::  ข้อมูลสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 3/6/2562
หัวข้อข่าว ::  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มืออำนวยความสะดวก

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 6/6/2562
หัวข้อข่าว ::  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง เรื่อง ให้ใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 6/6/2562
หัวข้อข่าว ::  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 6/6/2562
หัวข้อข่าว ::  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง เรื่องข้อกำหนดในการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 6/6/2562
หัวข้อข่าว ::  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง เรื่องข้อกำหนดในการลาป่วยของพนักงานเทศบาล

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลสองพี่น้อง

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 12/6/2562
หัวข้อกิจกรรม ::  การประชุม คกก.พัฒนาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จะดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 12/6/2562
หัวข้อกิจกรรม ::  การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จะดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 6/5/2562
หัวข้อกิจกรรม ::  พิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
นายกเทศมนตรีตำบลสองพี่น้อง คณะผู้บริการ ประธานสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง สมาชิกสภา คณะข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลสองพี่น้อง ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 10/4/2562
หัวข้อกิจกรรม ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่่น้อง
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 27/11/2561
หัวข้อกิจกรรม ::  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง โดยมีการแต่งตั้งภาคประชาชน และภาคราชการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 8/3/2562
หัวข้อกิจกรรม ::  การจัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
การจัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 10/4/2562
หัวข้อกิจกรรม ::  ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลสองพี่น้อง ร่วมประกาศเจตนรมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 10/4/2562
หัวข้อกิจกรรม ::  สัตยาบัน เพื่อร่วมสร้าง "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด"
ประธานสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ให้สัตยาบัน เพื่อร่วมกันสร้าง "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด" ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ 10 เมษายน 2562

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: กองการศึกษา
วันที่
:: 1/1/2513
หัวข้อกิจกรรม ::  สองพี่น้อง Bike คลายหนาว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 7/12/2561
หัวข้อกิจกรรม ::  วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
นายมานะ วิเวโก นายกเทศมนตรีตำบลสองพี่น้องนำคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลและกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสองพี่น้อง ประกาศสัตยาบันร่วมต่อต้านคอรัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ โรงเรียนท่าใ

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม