แดนแห่งความสามัคคี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีน้ำใจ ตำบลใหญ่ 17 หมู่ พระยอดธงคู่สำนักงาน เจดีย์สถานเขาน้อย เมืองเรียบร้อยน่าอยู่ คนเชิดชูคุณธรรม
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี

โครงสร้างองค์กร
เกี่ยวกับเทศบาล

ส่วนราชการใน เทศบาลตำบลสองพี่น้อง

link หน่วยงานต่างๆ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 


เข้าสู่ระบบ
  ชื่อผู้ใช้งาน :
  รหัสผ่าน :

 

 

 

 

 

 

 

   
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสองพี่น้อง

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 16/9/2557
หัวข้อข่าว ::  แผ่นพับการเตรียมตัวเมื่อประสบภัยธรรมชาติ

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 1/9/2557
หัวข้อข่าว ::  แผ่นพับรณรงค์สวมหมวกนิรภัย

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 5/8/2557
หัวข้อข่าว ::  แผ่นพับ ปัญหาสุขภาพจากหมอกควัน

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: กองคลัง
วันที่
:: 30/12/2557
หัวข้อข่าว ::  ขอความร่วมมือจากท่านผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีในเขตเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
เนื่องด้วยขณะนี้เข้าหน้าภาษีประจำปี 2558 จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีในเขตเทศบาลตำบลสองพี่น้อง ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท ดำเนินการดังนี้

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: กองส่งเสริมการเกษตร
วันที่
:: 20/1/2558
หัวข้อข่าว ::  สาธิตการปลูกผักกวางตุ้งบนต้นกล้วย
กองส่งเสริมการเกษตรดำเนินการสาธิตการปลูกผักบนต้นกล้วย โดยนายมุรธา เวชสิทธิ์(นักวิชาการเกษตร)

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: กองการศึกษา
วันที่
:: 5/2/2557
หัวข้อข่าว ::  เริ่มแล้ว มหกรรมกีฬาอำเภอท่าใหม่ต้านยาเสพติด
เริ่มแล้ว มหกรรมกีฬาอำเภอท่าใหม่ต้านยาเสพติด 5-7 กุมภาพันธ์ 2557

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

   

ทั้งหมด 156 แถว : 6 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6