แดนแห่งความสามัคคี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีน้ำใจ ตำบลใหญ่ 17 หมู่ พระยอดธงคู่สำนักงาน เจดีย์สถานเขาน้อย เมืองเรียบร้อยน่าอยู่ คนเชิดชูคุณธรรม
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี

โครงสร้างองค์กร
เกี่ยวกับเทศบาล

ส่วนราชการใน เทศบาลตำบลสองพี่น้อง

link หน่วยงานต่างๆ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 


เข้าสู่ระบบ
  ชื่อผู้ใช้งาน :
  รหัสผ่าน :

 

 

 

 

 

 

 

   
สอบราคา
วันที่ :: 23/11/2561
หัวข้อ ::  โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย หมูที่ 11 หนองเสม็ด ตำบลสองพี่น้อง
โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดำเนินการจัดการฝังกลบสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยหรืออื่นๆตามความจำเป็น ณ บริเวณฝังกลบขยะมูลฝอย หมู่ที่ 11 ตำบลสองพี่น้อง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 3/10/2561
หัวข้อ ::  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสามผาน-รางใน หมู่ที่ 5 ตำบลสองพี่น้อง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสามผาน-รางใน หมู่ที่ 5 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 178.5 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 714 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้า

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 6/8/2561
หัวข้อ ::  โครงการปรับปรุงถนนสายหนองหงส์-ห้วงคล้า หมู่ที่ 9 ตำบลสองพี่น้อง
โครงการปรับปรุงถนนสายหนองหงส์-ห้วงคล้า หมู่ที่ 9 ตำบลสองพี่น้อง โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 87 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 435 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงก

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 24/7/2561
หัวข้อ ::  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตถนนสายสุขุมวิท-เขาดินแดง ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลสองพี่น้อง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสุขุมวิท-เขาดินแดง ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 24/7/2561
หัวข้อ ::  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายชำปลาไหล ซอย 3 หมูที่ 12 ตำบลสองพี่น้อง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายชำปลาไหล ซอย 3 หมู่ที่ 12 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 4.5 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 405 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบ

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 18/7/2561
หัวข้อ ::  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายแพร่งขาหยั่ง ซอย 2 เชื่อมแพร่งขาหยั่ง ซอย 4 หมู่ที่ 2 ตำบลสองพี่น้อง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายแพร่งขาหยั่ง ซอย 2 เชื่อมแพร่งขาหยั่ง ซอย 4 หมู่ที่ 2 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัม

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 17/7/2561
หัวข้อ ::  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายตลิ่งทอง-คลองแจ่ม ซอย 1 หมู่ที่ 16 ตำบลสองพี่น้อง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายตลิ่งทอง-คลองแจ่ม ซอย 1 หมู่ที่ 16 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 432 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 5/7/2561
หัวข้อ ::  โครงการปรับปรุงถนนสายไทรนอง ซอย 5 หมู่ที่ 15 ตำบลสองพี่น้อง
โครงการปรับปรุงถนนสายไทรนอง ซอย 5 หมู่ที่ 15 ตำบลสองพี่น้อง โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 87 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 435 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 5/7/2561
หัวข้อ ::  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายแพร่งขาหยั่งพัฒนา ซอย 2 หมู่ที่ 17 ตำบลสองพี่น้อง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายแพร่งขาหยั่งพัฒนา ซอย 2 หมู่ที่ 17 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้า

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 4/4/2561
หัวข้อ ::  ปรุบปรุงซ่อมแซมสำนักงานเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมสำนักงานเทศบาลตำบลสองพี่น้อง หมู่ที่ 3 ตำบลสองพี่น้อง โดยการเปลี่ยนแผ่นหลังคาสำนักงาน ทำหลังคาคลุมห้องน้ำ ทำหลังคาคลุมโถงบันได เปลี่ยนหลังคากันสาด และงานปรับปรุงห้องสำนักปลัด แ

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 28/3/2561
หัวข้อ ::  โครงการซ่อมแซมไหล่ทางและถนนภายในตำบล
ซ่อมแซมไหล่ทาง สายบ้านสิ้ว ซอย 3 หมู่ที่ 1 ,ซ่อมแซมไหล่ทาง สายหนองสนม ซอย 2หมู่ที่ 2 ,ซ่อมแซมถนนสายสระยายเปีย-หนองหงส์ หมู่ที่ 12 ,ซ่อมแซมถนนสายโขดมาด-ชำมะปริง หมู่ที่ 13 ,ซ่อมแซมถนนไทรนอง 4 หมู่ที่

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 19/2/2561
หัวข้อ ::  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม คสล.บริเวณถนนสายบ้านแถว ซอย 3 หมู่ที่ 3 เชื่อมถนนสายสามผาน ซอย 1 หมู่ที่ 5 ตำบลสองพี่น้อง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม คสล.บริเวณถนนสายบ้านแถว ซอย 3 หมู่ที่ 3 เชื่อมถนนสายสามผาน ซอย 1 หมู่ที่ 5 ตำบลสองพี่น้อง โดยการหล่อผนังคอนกรีตกั้นน้ำฝังใต้พื้นคลองด้านหน้าและด้านหลังท่อลอดเหลี่ยม

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 7/8/2560
หัวข้อ ::  โครงการก่อสร้างถภนนคอนกรีตสายตลิ่งทอง-คลองแจ่ม ม.16 ต.สองพี่น้อง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายตลิ่งทอง-คลองแจ่ม ซอย 1 หมู่ที่ 16 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพัน

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 27/4/2560
หัวข้อ ::  โครงการปรับปรุงถนนโดยการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายหนองหงส์-ห้วงคล้า หมู่ที่ 9
โครงการปรับปรุงถนนโดยการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต สายหนองหงส์-ห้วงคล้า หมู่ที่ 9 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร พร้อมป้ายปร

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 5/9/2559
หัวข้อ ::  ซื้อ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู เป็นกระบะสำเร็จรูป เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษีสรรพสามิต
ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู เป็นกระบะสำเร็จรูป เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษีสร

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 10/5/2559
หัวข้อ ::  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านสิ้ว ซอย 5 หมู่ที่ 1 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร
โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต สายบ้านสิ้ว ซอย 5 หมู่ที่ 1 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 6/10/2558
หัวข้อ ::  ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายหนองตาลิ่น-อ่างเขาแกลต หมู่ที่ 8 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 20๐ เมตร หนา ๐.05 เมตร หรือให้มีพื้นที่ปูยางไม่น้อยกว่า 1,00๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายหนองตาลิ่น-อ่างเขาแกลต หมู่ที่ 8 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 20๐ เมตร หนา ๐.05 เมตร หรือให้มีพื้นที่ปูยางไม่น้อยกว่า 1,00๐ ตารางเมตร พ

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 6/10/2558
หัวข้อ ::  ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายสุขุมวิท-หนองป่าหมาก หมู่ที่ 7 บ้านหนองป่าหมาก ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 20๐ เมตร หนา ๐.05 เมตร หรือให้มีพื้นที่ปูยางไม่น้อยกว่า 1,00๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายสุขุมวิท-หนองป่าหมาก หมู่ที่ 7 บ้านหนองป่าหมาก ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 20๐ เมตร หนา ๐.05 เมตร หรือให้มีพื้นที่ปูยางไม่น้อยกว่า 1,00๐

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 6/10/2558
หัวข้อ ::  ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายสุขุมวิท-สามผาน หมู่ที่ 5 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 20๐ เมตร หนา ๐.05 เมตร หรือให้มีพื้นที่ปูยางไม่น้อยกว่า 1,20๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายสุขุมวิท-สามผาน หมู่ที่ 5 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 20๐ เมตร หนา ๐.05 เมตร หรือให้มีพื้นที่ปูยางไม่น้อยกว่า 1,20๐ ตารางเมตร พร้อมป

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 6/10/2558
หัวข้อ ::  ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายสามผาน-วัดหนองหงษ์ หมู่ที่ 5 บ้านสามผาน ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือให้มีพื้นที่ปูยางไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายสามผาน-วัดหนองหงษ์ หมู่ที่ 5 บ้านสามผาน ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 20๐ เมตร หนา ๐.05 เมตร หรือให้มีพื้นที่ปูยางไม่น้อยกว่า 1,00๐ ตาราง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 6/10/2558
หัวข้อ ::  ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามผาน-วัดเขาน้อย หมู่ที่ 4 บ้านเขาน้อย ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือให้มีพื้นที่ปูยางไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามผาน-วัดเขาน้อย หมู่ที่ 4 บ้านเขาน้อย ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือให้มีพื้นที่ปูยางไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 6/10/2558
หัวข้อ ::  ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังเวียน-ชำมะปริง หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 13 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือให้มีพื้นที่ปูยางไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังเวียน-ชำมะปริง หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 13 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือให้มีพื้นที่ปูยางไม่น้อยกว่า 1,800 ตารา

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 6/10/2558
หัวข้อ ::  ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายป่าหมาก-โขดมาด หมู่ที่ 7 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือให้มีพื้นที่ปูยางไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายป่าหมาก-โขดมาด หมู่ที่ 7 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือให้มีพื้นที่ปูยางไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายป

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 6/10/2558
หัวข้อ ::  ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสิ้ว-ห้วยโป๊ะ หมู่ที่ 1 บ้านสิ้ว ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือให้มีพื้นที่ปูยางไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายบ้านสิ้ว-ห้วยโป๊ะ หมู่ที่ 1 บ้านสิ้ว ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือให้มีพื้นที่ปูยางไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 6/10/2558
หัวข้อ ::  โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสิ้ว-บ้านสำนักสงฆ์กรองทิพย์ หมู่ที่ 1 บ้านสิ้ว ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือให้มีพื้นที่ปูยางไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายบ้านสิ้ว-บ้านสำนักสงฆ์กรองทิพย์ หมู่ที่ 1 บ้านสิ้ว ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือให้มีพื้นที่ปูยางไม่น้อยกว่

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 28/9/2558
หัวข้อ ::  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสองพี่น้อง หมู่ที่ 5
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสองพี่น้อง หมู่ที่ 5 ตำบลสองพี่น้อง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 24/8/2558
หัวข้อ ::  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ (ชาย-หญิง) สำนักงานเทศบาลตำบลสองพี่น้อง หมู่ที่ 3 ตำบลสองพี่น้อง โดยการเปลี่ยนสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายในห้องน้ำ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ (ชาย-หญิง) สำนักงานเทศบาลตำบลสองพี่น้อง หมู่ที่ 3 ตำบลสองพี่น้อง โดยการเปลี่ยนสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายในห้องน้ำ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแ

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 24/8/2558
หัวข้อ ::  โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสองพี่น้อง หมู่ที่ 3 ตำบล สองพี่น้อง โดยซ่อมแซมฝ้าเพดาน,ทำทางขึ้นลงสำหรับผู้พิการ,ทำครอบสแตนเลสหลังคาและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสองพี่น้อง หมู่ที่ 3 ตำบล สองพี่น้อง โดยซ่อมแซมฝ้าเพดาน,ทำทางขึ้นลงสำหรับผู้พิการ,ทำครอบสแตนเลสหลังคาและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงก

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 24/8/2558
หัวข้อ ::  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุขุมวิท-หนองตาลิ่น หมู่ที่ 8 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุขุมวิท-หนองตาลิ่น หมู่ที่ 8 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร พร้อมป้ายประ

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 28/7/2558
หัวข้อ ::  โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย แบบทรงกระบอก ขนาดความจุ 200 ลิตร พร้อมฝาปิดทรงกลม จำนวน 200 ใบ
โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย แบบทรงกระบอก ขนาดความจุ 200 ลิตร พร้อมฝาปิดทรงกลม จำนวน 200 ใบ

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

   

ทั้งหมด 68 แถว : 3 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>