แดนแห่งความสามัคคี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีน้ำใจ ตำบลใหญ่ 17 หมู่ พระยอดธงคู่สำนักงาน เจดีย์สถานเขาน้อย เมืองเรียบร้อยน่าอยู่ คนเชิดชูคุณธรรม
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี

โครงสร้างองค์กร
เกี่ยวกับเทศบาล

ส่วนราชการใน เทศบาลตำบลสองพี่น้อง

link หน่วยงานต่างๆ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 


เข้าสู่ระบบ
  ชื่อผู้ใช้งาน :
  รหัสผ่าน :

 

 

 

 

 

 

 

   
ข้อมูลภาพกิจกรรม

วันที่ :: 20/5/2556
หัวข้อกิจกรรม ::  โครงการประชาอาสาปลูกป่า800ล้านกล้า80พรรษามหาราชินี
รายละกิจกรรม ::
นายมานะ วิเวโก นายกเทศมนตรีตำบลสองพี่น้อง ร่วมกับหมวดบินทหารเรือ31 และคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดสามผานร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชินี โดยได้รับการสนับสนุนต้นกล้าจากสถานีเพาะชำกล้าไม้จันทบุรี
ไฟล์ภาพ ::