แดนแห่งความสามัคคี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีน้ำใจ ตำบลใหญ่ 17 หมู่ พระยอดธงคู่สำนักงาน เจดีย์สถานเขาน้อย เมืองเรียบร้อยน่าอยู่ คนเชิดชูคุณธรรม
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี

โครงสร้างองค์กร
เกี่ยวกับเทศบาล

ส่วนราชการใน เทศบาลตำบลสองพี่น้อง

link หน่วยงานต่างๆ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 


เข้าสู่ระบบ
  ชื่อผู้ใช้งาน :
  รหัสผ่าน :

 

 

 

 

 

 

 

   
ข้อมูลภาพกิจกรรม

วันที่ :: 7/6/2556
หัวข้อกิจกรรม ::  อบรมเยาวชนต้านยาเสพติด
รายละกิจกรรม ::
เมื่อวันที่6-7สิงหาคมเทศบาลตำบลสองพี่น้องร่วมกับโรงพยาบาลสองพี่น้องและโรงเรียนวัดสามผานจัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพค่ายเยาวชนไทย ในการดำเนินงาน to be number1และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ณ บ้านมารีอา อ.นายายอาม
ไฟล์ภาพ ::