แดนแห่งความสามัคคี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีน้ำใจ ตำบลใหญ่ 17 หมู่ พระยอดธงคู่สำนักงาน เจดีย์สถานเขาน้อย เมืองเรียบร้อยน่าอยู่ คนเชิดชูคุณธรรม
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี

โครงสร้างองค์กร
เกี่ยวกับเทศบาล

ส่วนราชการใน เทศบาลตำบลสองพี่น้อง

link หน่วยงานต่างๆ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 


เข้าสู่ระบบ
  ชื่อผู้ใช้งาน :
  รหัสผ่าน :

 

 

 

 

 

 

 

   
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ :: 4/6/2562
หัวข้อข่าว ::  คู่มือการปฏิบัติงาน
รายละเอียดข่าว ::
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อให้พนักงานทุกระดับได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ
ไฟล์ที่แนบ :: file193_0001.pdf

ไฟล์ภาพ ::