แดนแห่งความสามัคคี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีน้ำใจ ตำบลใหญ่ 17 หมู่ พระยอดธงคู่สำนักงาน เจดีย์สถานเขาน้อย เมืองเรียบร้อยน่าอยู่ คนเชิดชูคุณธรรม
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี

โครงสร้างองค์กร
เกี่ยวกับเทศบาล

ส่วนราชการใน เทศบาลตำบลสองพี่น้อง

link หน่วยงานต่างๆ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 


เข้าสู่ระบบ
  ชื่อผู้ใช้งาน :
  รหัสผ่าน :

 

 

 

 

 

 

 

   
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ :: 11/11/2562
หัวข้อข่าว ::  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรณรงค์การประหยัดน้ำ
รายละเอียดข่าว ::
ด้วยในขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง ประกอบกับมีฝนตกน้อยเป็นเหตุให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค รวมทั้งน้ำเพื่อการเกษตร ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จึงขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่านใช้น้ำอย่างประหยัด การเตรียมการซ่อมแซมปรับปรุง และจัดหาภาชนะในการกักเก็บน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อให้สามารถใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้
ไฟล์ที่แนบ :: ไม่พบข้อมูลจากระบบ
ไฟล์ภาพ ::