แดนแห่งความสามัคคี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีน้ำใจ ตำบลใหญ่ 17 หมู่ พระยอดธงคู่สำนักงาน เจดีย์สถานเขาน้อย เมืองเรียบร้อยน่าอยู่ คนเชิดชูคุณธรรม
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี

โครงสร้างองค์กร
เกี่ยวกับเทศบาล

ส่วนราชการใน เทศบาลตำบลสองพี่น้อง

link หน่วยงานต่างๆ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 


เข้าสู่ระบบ
  ชื่อผู้ใช้งาน :
  รหัสผ่าน :

 

 

 

 

 

 

 

   
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ :: 8/11/2562
หัวข้อข่าว ::  การเผยแพร่ข้อมูข่าวสารที่สำคัญไปสู่ประชาชนสนระดับพื้นที่
รายละเอียดข่าว ::
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญไปสู่ประชาชนในระดับพื้นที่ สามารถดาวโหลด ได้ที่ www.pr.moi.go.th "การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน" และช่องทาง ไลน์ (Line) กลุ่ม "ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้"
ไฟล์ที่แนบ :: ไม่พบข้อมูลจากระบบ
ไฟล์ภาพ ::