แดนแห่งความสามัคคี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีน้ำใจ ตำบลใหญ่ 17 หมู่ พระยอดธงคู่สำนักงาน เจดีย์สถานเขาน้อย เมืองเรียบร้อยน่าอยู่ คนเชิดชูคุณธรรม
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี

โครงสร้างองค์กร
เกี่ยวกับเทศบาล

ส่วนราชการใน เทศบาลตำบลสองพี่น้อง

link หน่วยงานต่างๆ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 


เข้าสู่ระบบ
  ชื่อผู้ใช้งาน :
  รหัสผ่าน :

 

 

 

 

 

 

 

   
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ :: 27/12/2562
หัวข้อข่าว ::  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปฏิบัติงานร่วมมือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563
รายละเอียดข่าว ::
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง ได้ดำเนินการตั้งจุดบริการประชาชน/รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ร่วมกับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิก อปพร. , สภ.ทุ่งเบญจา และเจ้าพนักงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลสองพี่น้อง เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่จะเกิดขึ้น ณ บริเวณริมถนนสุขุมวิท หน้าร้านสยามเกษตร ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563
ไฟล์ที่แนบ :: ไม่พบข้อมูลจากระบบ
ไฟล์ภาพ ::