แดนแห่งความสามัคคี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีน้ำใจ ตำบลใหญ่ 17 หมู่ พระยอดธงคู่สำนักงาน เจดีย์สถานเขาน้อย เมืองเรียบร้อยน่าอยู่ คนเชิดชูคุณธรรม
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี

โครงสร้างองค์กร
เกี่ยวกับเทศบาล

ส่วนราชการใน เทศบาลตำบลสองพี่น้อง

link หน่วยงานต่างๆ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 


เข้าสู่ระบบ
  ชื่อผู้ใช้งาน :
  รหัสผ่าน :

 

 

 

 

 

 

 

   
ข้อมูลสอบราคา

วันที่ :: 23/9/2562
หัวข้อ ::  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมประชาคมอำเภอท่าใหม่ (ด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสองพี่น้อง) หมู่ที่ 3 ตำบลสองพี่น้อง โดยการปูพื้นกระเบื้อง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 868.40 ตารางเมตร และทาสีอาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 169.76 ตารางเมตร และรายละเอียดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
รายละเอียด ::

ไฟล์ที่แนบ :: file108_0431.pdf
file108_0430.pdf
file108_0429.pdf
file108_0428.pdf
file108_0427.pdf
file108_0426.pdf
file108_0425.pdf
file108_0424.pdf

ไฟล์ภาพ ::