แดนแห่งความสามัคคี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีน้ำใจ ตำบลใหญ่ 17 หมู่ พระยอดธงคู่สำนักงาน เจดีย์สถานเขาน้อย เมืองเรียบร้อยน่าอยู่ คนเชิดชูคุณธรรม
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี

โครงสร้างองค์กร
เกี่ยวกับเทศบาล

ส่วนราชการใน เทศบาลตำบลสองพี่น้อง

link หน่วยงานต่างๆ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 


เข้าสู่ระบบ
  ชื่อผู้ใช้งาน :
  รหัสผ่าน :

 

 

 

 

 

 

 

   
ข้อมูลสอบราคา

วันที่ :: 31/5/2562
หัวข้อ ::  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายตลิ่งทอง ซอย 2 หมู่ที่ 16 ตำบลสองพี่น้อง โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตขยายผิวจราจรเดิมเพิ่มเติม ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 46 เมตร หนา 0.15 เมตร และก่อสร้างต่อจากของเดิม ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 87 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 568 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ
รายละเอียด ::

ไฟล์ที่แนบ :: file93_0387.pdf
file93_0386.pdf
file93_0385.pdf
file93_0384.pdf
file93_0378.pdf

ไฟล์ภาพ ::